* יש לצרף קובץ קורות חיים בפורמט Word או PDF, זהו שדה חובה להמשך התהליך
* מדובר בפרטים ראשונים, המועמדות תבחן על בסיס הדרישות המופיעות בקול הקורא
* ניתן לצרף קבצי תעודות/אישורי זכאות בפורמט תמונה או PDF, או לשלוח במייל נפרד תוך 3 ימים לכתובת: mawared@talenteam1.com .